Vanaf komend weekeinde starten de asbestverwijderingswerkzaamheden weer bij Friesland Campina vestiging Leeuwarden.
Na een asbestverwijderingstop zal er opnieuw een fase worden opgestart om productielijnen te optimaliseren.
Op basis van deze optimalisatie zullen alvorens werkzaamheden betreffende asbestbronnen onder verscherpte condities worden verwijderd voor Friesland Campina.
Als eindrapporteur zal Find Inspecties & Analyses, Milieulaboratorium, de eindcontroles onafhankelijk uitvoeren om tot een verantwoordelijke arbo-werkplek te komen.
Zo wordt er binnen 24 uur gehandeld om productieverliezen tegen te gaan.

Friesland Campina

Friesland Campina