Samenvatting

Staatssecretaris van Ark heeft in een brief aan de Kamer in september 2018 aangegeven op welke punten zij het asbeststelsel wil verbeteren.
Onderdeel van deze verbeterpunten was het hanteren van meer risicogerichte uitgangspunten voor de regelgeving, en het borgen van deskundigheid bij complexe werkzaamheden.
In dit kader heeft SZW TNO gevraagd om op basis van de huidige stand der wetenschap en een verkenning van de praktijk in ons omringende landen, te adviseren over te maken keuzes bij de uitwerking van deze voornemens.

Lees het hele rapport, klik hier!