Posted door
Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen

Verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van de risicoklasse-indeling Het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna Arbobesluit) wordt met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan asbest amfibolen op de werkplek. Dit bsluit is op 29 september gepubliceerd in het Staatsblad (nr 340). De naleving […]

Posted door
REALISME BIJ ASBESTVERWIJDERING MAAR SCHAT RISICO’S GOED IN

REALISME BIJ ASBESTVERWIJDERING MAAR SCHAT RISICO’S GOED IN

Bericht via Fenelab Asbestgekte en asbesthysterie, het zijn termen die de afgelopen maanden regelmatig in de media voorbijkwamen. ‘De sanering van asbest is complete waanzin, vaak weggegooid geld en geeft schijnveiligheid’ en ‘Aan roken gaan meer mensen dood dan aan asbest’, het zijn beweringen die door niet de minsten in het veld werden geponeerd. “De […]

Posted door
Onaangekondigde bijwoningen door de Raad voor Accreditatie

Onaangekondigde bijwoningen door de Raad voor Accreditatie

Geachte relatie, Betreft: Onaangekondigde bijwoningen door de Raad voor Accreditatie tijdens Eindbeoordelingen (NEN 2990:2012) door asbestlaboratoria Zoals wellicht bekend staan de asbestlaboratoria die Eindbeoordelingen uitvoeren conform NEN 2990:2012 onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Onderdeel van dit toezicht betreft het bijwonen door de RvA van eindbeoordelingen na asbestsaneringen. Met ingang van 1 september […]

Posted door
Het roer moet om !!

Het roer moet om !!

De Landelijke Asbest Praktijkdag 2016 (gisteren, donderdag 19 mei) ging over asbest en veranderen. Met het verbod op asbestdaken in 2024 moet niet alleen worden gezorgd voor meer capaciteit in de asbestverwijderingssector maar vooral vernieuwd worden. Alle betrokkenen zijn naarstig op zoek naar deze vernieuwingen, vooral door veel praten en overleggen, maar dit komt niet […]

Posted door
Nieuwe uitgave Aedes Handboek Asbest

Nieuwe uitgave Aedes Handboek Asbest

Aedes publiceert een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor asbestinventarisatie en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden. Veel woningcorporaties hebben te maken met asbest. Tot 1994 was het een […]

Posted door
Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren

Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren

Verbod op asbestdaken gaat tikje langer duren, subsidieregeling blijft ongewijzigd!! Het verbod op asbestdaken wordt voorlopig uitgesteld. De Raad van State adviseert om een meer solide wettelijke grondslag in de Wet Milieubeheer op te nemen. Het kabinetsbeleid om alle asbestdaken voor 2024 te hebben verwijderd, blijft topprioriteit aldus Sharon Dijksma, de staatsecretaris van Infrastructuur en […]

Posted door
Subsidie pakket asbestverbod daken 2024

Subsidie pakket asbestverbod daken 2024

Vanaf dit jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak van asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. De subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest […]