Posted door
Find Asbestiventarisatie rond laatste project Thus Wonen af

Find Asbestiventarisatie rond laatste project Thus Wonen af

In opdracht van Thus Wonen rondt Find Asbestinventarisatie dit jaar het laatste project af. Zo zal er volgende week gestart worden met het inventariseren van een kleine 80 woningen op asbesthoudende toepassingen. Volgend jaar zal er begonnen worden met betreffende renovatiewerkzaamheden. Het betreft woningen aan de Bernhardlaan, Johannes Bogermanstraat, Van Aylvastraat, Van Bootsmalaan, Van Riniastraat […]