standard-title Referenties http://www.findinspectie.nl/wp-content/uploads/4187917778_1102c6451e_b.jpg

Referenties

Loading…
 • Asbestonderzoek Serviceflat Aldlânstate

  Find Bedrijven is momenteel in een startende fase omtrent asbestonderzoek Serviceflat Aldlânstate te Leeuwarden. In de nabije toekomst zal de gehele serviceflat worden gesloopt. Serviceflat Aldlânstate Het huidige Aldlânstate voldoet niet meer aan de behoefte van ouderen. Badkamers zijn te klein om je goed te redden met een rollator of rolstoel. Maar ook is zelf […]

 • Groot asbestonderzoek gebouw Serviceflat Heerenhage

  Find Bedrijven is momenteel in een afrondende fase omtrent asbestonderzoek Serviceflat Heerenhage te Heerenveen. In de nabije toekomst zal de gehele serviceflat worden gesloopt. Het pand voldoet niet meer aan de behoefte van ouderen. Badkamers zijn bijvoorbeeld te klein om je goed te kunnen redden met een rollator of een rolstoel. Bovendien heeft Heerenhage te […]

 • Opdracht gegund IKC Prins Maurits en IKC Prins Constantijn Leeuwarden

  Find heeft een mooie opdracht gegund gekregen om een tweetal scholen te Leeuwarden te inventariseren op asbesthoudende toepassingen. Het betreffen de scholen: IKC Prins Maurits IKC Prins Constantijn IKC Prins Maurits Het bestaande schoolgebouw zal t.b.v. de nieuwbouw volledig gesloopt gaan worden. IKC Prins Constantijn Het bestaande schoolgebouw zal gedeeltelijk worden gesloopt.       […]

 • Risicobeoordeling asbest gemeentelijke panden

  Find Asbestinventarisatie heeft een opdracht gegund gekregen om een kleine 50-tal gemeentelijke panden / bouwwerken te mogen inventariseren. Alle betreffende bouwwerken zullen worden geïnventariseerd op asbesthoudende materialen. Opdrachtgever wil inhoudelijk hebben waar eventueel asbest bouwkundig is toegepast en in welke hoedanigheid het product zich verkeerd. Het gaat met name om onderstaande bouwwerken: Posthuizen Musea Kerken […]

 • Project Design & Build Kop van Midden & Wederik

  Find Bedrijven heeft de opdracht gekregen om asbestonderzoeken uit te voeren voor het Design & Build aanbesteding Kop van Midden & Wederik. Doel van de asbestinventarisatie onderzoek is dat aannemers goed beeld krijgen van de hoeveelheid asbest in woningen en daardoor een goede inschrijving kunnen maken. De woningen zijn eigendom van en worden verhuurd door Accolade. […]

 • Find voert asbestinventarisatie uit voor WZF

  In opdracht van Wonen Zuid Friesland voert Find de komende tijd asbestinventarisaties uit voor een 180 woningen verspreid over de regio Zuid-West Friesland. De betreffende woningen zijn verspreid over de dorpen; Bakhuizen Balk Harich Idskenhuizen Langweer Nijemirdum Ouwsterhaule Skarsterbrug Sloten Sondel St. Nicolaasga Workum Wyckel Wonen Zuid Friesland wil inhoudelijk hebben waar vroeger asbesthoudende materialen […]

 • Woningstichting Wierden & Borgen gunt opdracht

  Wierden en Borgen is voornemens het aanwezige asbest in 419 woningen in de regio Winsum te saneren. Hiervoor is een asbestinventarisatie vooraf nodig. Op basis van een inschrijving heeft betreffend woningstichting gekozen voor Find als Asbestregisseur. Omschrijving van de asbestinventarisatie werkzaamheden: Asbestinventarisatie van individuele woningen en bijgebouwen incl. zaken die eigendom zijn van de bewoners Deskresearch. (tekeningen […]

 • Mega asbestonderzoek in Gemeente Dongeradeel

  Find Bedrijven is als Asbest Acceptant druk in de weer om een opdracht in Gemeente Dongeradeel te doen structureren. Zo zal deze week en komende weken afspraken worden gemaakt met betreffende bewoners in de woonplaatsen: KOLLUM, KOLLUMERZWAAG, MUNNEKEZIJL, OUDWOUDE, TRIEMEN, WARFSTERMOLEN, WESTERGEEST, DAMWALD, DE WESTEREEN, DRIEZUM, FEANWALDEN, RINSUMAGEAST, ANJUM, DOKKUM, ENGWIERUM, HANTUM, HOLWERD, MORRA, NES, […]

 • Start-up woningonderzoeken Emmeloord

  Eind maart zal Find Asbestinventarisatie beginnen om een groot aantal woningen voor een woningcorporatie te onderzoeken op asbesthoudende materialen te Emmeloord. Betreffende woningen blijven tijdens bouwkundige onderzoeken en asbestinventarisatie bewoonbaar. Alvorens zullen alle huurders op de hoogte worden gesteld met de te komen activiteiten door betreffende woningcorporatie. Betreffende woningen zullen binnenkort duurzamer en gerenoveerd worden.