Find Bedrijven is momenteel in een startende fase omtrent asbestonderzoek Serviceflat Aldlânstate te Leeuwarden.
In de nabije toekomst zal de gehele serviceflat worden gesloopt.

Serviceflat Aldlânstate

Het huidige Aldlânstate voldoet niet meer aan de behoefte van ouderen. Badkamers zijn te klein om je goed te redden met een rollator of rolstoel.
Maar ook is zelf koken of wassen niet mogelijk. Bovendien heeft Aldlânstate te veel appartementen. In de nabije toekomst zullen er ongeveer 130 appartementen worden gebouwd in plaats van de huidige 230.

Er wordt  een nieuw Aldlânstate gebouwd. Dat gebeurt op de huidige locatie. Tijdens de bouw kan het huidige gebouw blijven staan.
Na oplevering van de nieuwbouw zal het bestaande gebouw worden gesloopt.