Na een asbestverwijdering is door de Nederlandse Overheid een verplichting gesteld om een visuele asbest inspectie te doen uitvoeren op een asbestverwijderingslocatie om aan te kunnen tonen dat betreffende asbestverwijderingslocatie na een asbestverwijdering zonder persoonlijke beschermingsmiddelen mag worden betreden.
Op basis van een visuele asbest inspectie is vast te stellen of het asbest op een juiste manier is verwijderd volgens de opdracht.
Alleen geaccrediteerde inspecteurs mogen in Nederland visuele eindcontroles uitvoeren. Find Inspecties & Analyses beschikt over professionals, goed opgeleide en geaccrediteerde inspecteurs die de vakkennis hebben om een degelijke inspectie te mogen uitvoeren.
Onze inspecteurs staan bekend om hun  goede ervaring met asbest, het detecteren van asbestbevattende materialen en vervolgens de bevindingen op een juiste en geavanceerde manier te rapporteren.